Скални гъби

Село Дедец е близо до с.Бенковски. От него започват две долини в посока към р. Върбица, и двете са уникални като природа.И по двете им страни има интересни скални образувания, като рида между тях е бил завод за промиване на златоносен пясък на траките.